PROFIL FIRMY

TGM s.r.o. bola založená v roku 2008 a hlavným predmetom činnosti je výroba a montáž oceľových konštrukcií, výroba frém obrábacích centier a výroba nosných konštrukcii výrobných celkov a dodávky kompletných hál.

TGM s.r.o. vykonáva výrobu vo výrobnej hale o celkovej ploche 1200m2, ktorá je zažeriavovaná mostovým žeriavom o nosnosti 8 ton.

 

Spoločnosť zabezpečuje:

• projektovanie

• spracovanie statiky a dielenskej dokumentácie

• výrobu a montáž oceľových hál

• oplášťovanie výrobných hál

• montáž technologických celkov

• Výrobná kapacita – 50 až 100 ton mesačne

PROJEKTY

PROJEKT I.


Prijímateľ • TGM s.r.o.
Sídlo • Slánska 70, Prešov
Tel • 051/4523833
e-mail • izar@tgm-po.sk
web • www.tgm-po.sk

Názov projektu
Spustenie prevádzky obrábacieho centra spoločnosti TGM s.r.o.

Cieľ projektu
Zariadiť potrebnými technológiami prevádzku obrábacieho centra.

Zhrnutie
Prostredníctvom projektu bola vybavená potrebnými technológiami zariadená prevádzka obrábacieho centra spoločnosti TGM s.r.o.

Miesto realizácie
Prešov | okres Prešov | Prešovský samosprávny kraj

Termín realizácie projektu • 08/2009 – 03/2010

Výška NFP • 150 131,10 EUR

Riadiaci orgán • Ministerstvo hospodárstva SR

Operačný program • Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Tento projekt bol realizovaný s podporou Európskej Únie.

PROJEKT I. v pdf

PROJEKT II.


Prijímateľ • TGM s.r.o.
Sídlo • Slánska 70, Prešov
Tel • 051/4523833
e-mail • izar@tgm-po.sk
web • www.tgm-po.sk

Názov projektu
Spustenie prevádzky obrábacieho centra spoločnosti TGM s.r.o.

Miesto realizácie
Prešov | okres Prešov | Prešovský samosprávny kraj

Termín realizácie projektu • 01.03.2010 – 28.02.2012

Výška NFP • 45 569,67 EUR

Cieľ projektu
Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku prostredníctvom vytvorenia nových pracovných miest

Hlavné plánované aktivity
podnikateľský plán, mzdy zamestnancov, vzdelávanie zamestnancov

Cieľové skupiny
zamestnanci žiadateľa, uchádzači o zamestnanie

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia "Priestor pre vašu príležitosť"

PROJEKT II. v pdf

FOTOGALÉRIA

KONTAKT